flacius.org

Ovdje ste: Naslovna Matija Vlačić Ilirik Vlačićevi biografi Ermanno NACINOVICH
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Ermanno NACINOVICH PDF Ispis E-mail
Vlačićevi biografi

Godine 1886. Ermanno NACINOVICH, Labinjanin koji je diplomirao u Zadru, objavljuje u Rijeci svoju knjigu od 67 stranica, kao Biografsku povijesnu studiju o Vlačiću (Flacio – Studio bibliografico storico). Nacinovich kaže da svoje pisanje temelji na Vlačićevim životopisima koje su sastavili Wilhelm Preger i Johann Balthasar Ritter. Posebno hvali Pregera zbog sveobuhvatnosti njegova djela u kojem je Vlačića, po značaju, postavio odmah iza Luthera.
Slijedi potom obrada Vlačićeva životopisa i njegova djela u sedam poglavlja. Nacinovich ovako oslikava Vlačića: neoskrvnjena inteligencija; Flaciusov autoritet bio je proizvod više doktrine; bistar um koji je dao osobni originalni pečat onodobnoj crkvenoj povijesti;  životnost naučenjaka; smioni gost; izvanredna, čudesna aktivnost vrijednog Labinjanina; čovjek širokih inicijativa; Vlačićeva nesavitljivost; on je duh religioznog previranja;  uzavrela krv;

poznavatelj najvećeg broja europskih jezika i vješt čak u ćirilici; heretik prve vrste;  duboki filolog; prirodna ponositost; vatreni karakter; neumoran sudionik u raspravama. Nacinovich je u svezi Vlačićeva «Clavisa» zapisao: …duh oštroumnog i ustrajnog istraživanja, o čemu je dao dokaz ovaj veliki Talijan u ovom djelu; …čudo beskrajne i nikad prekinute marljivosti. Glede Vlačićeve rasprave s Viktorinom Strigelom, Nacinovich je zapisao: Po teološkoj naobrazbi, po jasnoći i oštroumnosti bio je van svake sumnje superioran Talijan, a po vještini govora Nijemac, a što se pak tiče filozofije, čini se da je njihova sposobnost bila podjednaka. Zaključnu ocjenu o Vlačiću, Nacinovich je ovako sročio: Ovaj jedinstveni čovjek predstavlja nam se kao uzvišeni i snažni karakter u uzburkanim vremenima, punim primjerima služinske savitljivosti. Nije tražio ni pohvale, ni naklonosti, i prezirao je tuđu mržnju. Težio je najsnažnije i uvijek za onim što je smatrao istinom, a evangeličkoj doktrini, koju je potpuno svjesno prigrlio, posvetio je svoj um i život. Zatim je dodao: Domovina s ponosom na povijesnom polju može, bez obzira na naklonost prema bilo kojoj religiji, bez bojazni ustvrditi kako je naš Flacius nakon Luthera bio najaktivniji i najcjelovitiji predstavnik njemačke crkve u doba reformacije, o čemu opširno govore njegovo djelovanje i spisi; tako da je s pravom i od strane katolika kao i protestanata nazvan Ahilejem čistog luteranstva, kojemu je izvojevao konačnu pobjedu.