flacius.org

Ovdje ste: Naslovna Reformacija u Hrvatskoj Važni protestantski reformatori u regiji
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Važni protestantski reformatori u regiji
Sebastijan Krelj (Sebastian Crellius, Sebastjan ili Boštjan Krelj) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Vipava, 1538. – Ljubljana, 1567.)

Bio je slovenski protestantski reformator, pisac, teolog, lingvist i propovjednik, te je smatran jednim od najobrazovanijih slovenskih protestanata 16. st. Bio je Vlačićev student na sveučilištu u Jeni i pomagao mu je i kada je Vlačić bio prinuđen napustiti Jenu. Kasnije je bio asistent Primož Trubaru kao propovjednik u Ljubljani, a po Trubarovom drugom progonstvu iz Slovenije 1565.g., postao je glavnim superintendentom (biskupom).
Krelj je imao široko lingvističko i filološko znanje, a osim slovenske, njemačke i latinske književnosti, poznavao je i starogrčku, hebrejsku, hrvatsku i glagoljašku literaturu. Predlagao je pravopis kojim bi se ujedinili Slovenci i Hrvati, a centralni dijalekt je smjestio u kontekst dijalekata koji se govore u Istri, odnosno stanovnici Vipavske doline i Dolenjske.

Više...
 
Mihajlo Starin (Mihály Sztárai) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Sztára, Ugarska, ? – Pápa, Ugarska, oko 1575.)

Mihajlo Starin se najvjerojatnije rodio u sjevernoj Ugarskoj. Studije je započeo u Sárospataku i nastavio u Padovi te je postao franjevački monah. Oko 1528. ostavio je svoj red i prešao na protestantizam. Ideje reformacije najprije je počeo širiti u Sárospataku, te postao svećenik u Lugu u Baranji. Bio je jedan od najzaslužnijih protestantskih propovjednika u Slavoniji i Baranji, koji je u razdoblju od 1544. do 1551. osnovao sveukupno 120 protestantskih crkvenih općina. Kasnije je služio kao župnik i propovjednik u više crkava u Ugarskoj: u Đuli (Gyula), Tolni (Tolna) i u Papi (Pápa), gdje je i umro.
Starin je bio istaknut pisac: izdao je parafraze psalama, kao i biblijska i crkvenopovijesna djela. Također je bio autor velikog broja crkvenih pjesama i uveo je pjevanje psalama tijekom bogoslužja. Neke melodije koje je komponirao za psalme se i dan danas nalaze u pjesmaricama reformatskih crkava u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Pomagao je oko osnivanja reformatskog sjemeništa u Sárospataku. Bio je autor prve drame na mađarskom jeziku.

Više...
 
Mirko Ciger (Emericus Zigerius / Imre Eszéki Szigeti) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

Protestantski propovjednik i prevoditelj. Potiče iz Osijeka (Eszék). Između 1544. i 1545. boravio je kao student na sveučilištu u Wittenbergu, dok je Matija Vlačić tamo predavao. Od 1545. ili 1546. bio je propovjednik u Ugarskom gradu Tolna, gdje je pridobio dio stanovništva na luteransku vjeru. U tom gradu je osnovao 1548. i protestantsku školu po uzoru na wittenberšku akademiju.
Zajedno s Matijom (Mátyás) Tövisi, koji je također bio bivši wittenberški student, 1551. g. objavio je mađarski prijevod apokrifa Eklezijastik (Knjiga mudrosti Isusa, sina Sirahova).
Ciger je 3. kolovoza 1549. g. pisao pismo Matiji Vlačiću prikazujući situaciju kršćana i širenja Evanđelja u Donjoj Mađarskoj (Baranji) pod turskoj vlasti. Njegov izvještaj je Vlačić, zajedno sa svojim predgovorom, objavio u Magdeburgu, najprije 1549. g. na latinskom, a zatim 1550. g. na njemačkom.  U svom predgovoru Vlačić spominje Cigera kao svog prijatelja koji je morao hitro napustiti Wittenberg zbog bolesti.

Više...
 
Matija (Matevž) Klombner PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

Bio je bilježnik kranjskih staleža, organizator protestantske crkve u Ljubljani, Trubarov prijatelj i suradnik, a kasnije njegov protivnik, glavni posrednik između kranjskih staleža i Ungnada. Brinuo se za rad slavenske protestantske tiskare u Urachu. Dobar prijatelj Matije Vlačića Ilirika, nastojao da ga Ungnad angažira za rad u Tübingenu i Urachu.

Klombner piše Ungnadu 7. svibnja 1562. da se sastao s Vlačićićem i govori o Matijinim planovima da osnuje malo protestantsko sveučilište u Regensburgu. U tom istom pismu savjetuje Ungnada da pokrene odnose za suradnju Vlačiću s Primožom Trubarom. 1563. g. se ponovo sastaju u Ljubljani.

Više...
 
Matija Grbac (Matthias Garbitius Illyricus), Grbić PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Istra, c. 1505. – Tübingen, 1.5.1559.)

Filolog. Rodom negdje iz Istre. Školovao se u protestantskoj gimnaziji u Nürnbergu, gdje je u to vrijeme bio profesor Joachim Camerarius (1500-1574). Na sveučilištu u Heidelbergu je od 1533. g. a već sljedeće godine je u Wittenbergu gdje je postao štićenik Martina Luthera, kao i Philippa Melanchthona. Poslije dobivene magistrature, od 1535. g. zaposlen je kao profesor grčkog jezika i književnosti u Wittenbergu. Godine 1537. odlazi na tübingenško sveučilište, gdje na preporuku Melanchthonovu dobiva profesuru grčkog jezika i poezije, a od 1544. g. predaje i etiku. Od 1556. obavlja funkciju akademskog dekana Filozofskog fakulteta (facultas atrium).
Od 1540. do 1541. g. Matija Vlačić Ilirik  boravio je kod Grbca u Tübingenu kao gost i učenik. Grbac je napisao više latinskih pjesničkih djela, prevodio je djela starogrčkih pisaca i sastavljao nadgrobne natpise, epigrame, svadbene pjesme. Na kalendaru značajnih obljetnica fakulteta za 2009. g. nalazi se i Grbac, povodom 450. godišnjice njegove smrti.

Više...
 
Matija Živčić (Schiwtzitsch, Siwtzitsch; Matteo Zivcich) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji
(? – Ravne, Slovenija, 29.12.1585.)

Karijeru je započeo kao kapelan i vikar u Pazinu, kod kanonika Levaka Križanića. Zajedno s pazinskim svećenicima Jurjem Cvečićem, Ivanom Fabijanićem i Giovannijem Lamellom pomagao je Stjepanu Konzulu Istraninu u pisanju i širenju protestanskih knjiga, što se Levaku Križaniću nije svidjelo te mu je zabranio svaki kontakt s njim. No, 1562. g., prilikom Konzulova  posjeta Pazinu, Živčić je prihvatio njegove ideje i pristupio reformaciji. Od 1561. do 1563. g. zajedno sa Fabijanićem prevodio je Spangenbergovu «Postilu» i poslanice sv. Pavla Rimljanima, Korinćanima i Galaćanima. Godine 1562. bio je pozvan u slavensku protestantsku tiskaru u Urachu, ali je taj poziv odbio. Nekoliko godina kasnije, točnije 1569. g., lišen je svih svećeničkih dužnosti i prava, i tada započinju njegovi progoni, te se konačno nastanio u Ravnom u Kranjskoj.
Više...
 
Ivan Fabijanić PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

iz Pazina

S pazinskim svećenicima Jurjem Cvečićem, Matijom Živčićem i Giovannijem Lamellom pomagao je Stjepanu Konzulu Istraninu u pisanju i širenju protestantskih knjiga. Prvog siječnja 1563. g. sastao se zajedno s popovima Živčićem i Franjom Hlajem iz Gračišća,  kao i riječkim kapetanom Franjom Barbom, s Konzulom, koji se tek vratio iz Njemačke «da raspravljaju o problemima glede objavljivanja i širenja protestantskih tekstova na glagoljici i ćirilici».[1] Pismo na četiri stranice, na njemačkom, datirano tog istog dana u Pazinu i adresirano na baruna Ungnada sa svjedočanstvom o ispravnosti hrvatskog jezika koji su koristili Konzul i Dalmatin sačuvano je u Stuttgartskom državnom arhivu.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL