flacius.org

Ovdje ste: Naslovna Reformacija u Hrvatskoj Važni protestantski reformatori u regiji
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Važni protestantski reformatori u regiji
Primož Trubar, slovenski Luther PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

Primoz TrubarDostignuća protestantskog reformatora i autora Primoža Trubara (1508.–1586.) su od istaknute važnosti za slovensku kulturu. Bio je autor prvih knjiga na slovenskom (Abecedarium i Catechismus, 1550.) i prvi prevodilac Biblije na slovenski jezik (Psalmi, 1566.; cijeli Novi zavjet, 1582.). Trubar se danas smatra osnivačem slovenske literature i modernog slovenskog jezika, jer on je prvi izradio teološki i pravni rječnik.
Trubar je također odigrao važnu ulogu u osnivanju i radu slavenske protestantske tiskare u Urachu, gdje su se tiskala i neka njegova djela . U razdoblju od 1550. do 1586. g. napisao je ili preveo oko 30 knjiga. Među njima je bilo prvo tiskanje slovenske glazbe.


Više...
 
Antun Dalmatin PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(prva polovica 16. st. – Ljubljana, 1579.)

dalmatinPretpostavlja se da je rodom iz sjeverne Dalmacije ili Hrvatskog primorja (Senj). Bio je protestantski pisac, prevoditelj i izdavač. Kao pop glagoljaš djelovao je u središnjoj Istri, odakle je izgnan zbog pristajanja uz reformaciju. Odlazi u Ljubljanu, gdje započinje suradnju sa poznatijim hrvatskim protestantima (Juraj Juričić, Grgur Vlahović, Matija Živčić i Stjepan Konzul Istranin). Ubrzo postaje najbližim Konzulovim suradnikom, te je angažiran na prevođenju, uređivanju i slaganju protestantskih glagoljskih, ćiriličnih i latinskih izdanja Biblije i drugih crkvenih knjiga. Od 1561. do 1566. u službi je grofa Hansa Ungnada III., te radi u slavenskoj protestantskoj tiskari u Urachu. U tiskari je angažiran na prevođenju Novoga zavjeta na hrvatski jezik (tiskan 1563.). Poznata su 32 izdanja na kojima je radio. Prevodio je sa slovenskog, njemačkog, latinskog i talijanskog jezika, te je bio urednik i korektor vjerskih knjiga tiskanih na glagoljici, ćirilici (bosančici) i latinici, namijenjenih širenju reformacijskih ideja u hrvatskim zemljama. Preveo je s njemačkog i Brenzov Würtemberški katekizam.

 

Više...
 
Pavao Skalić (Paulus Skalic; Paul Scaligeri; Paulus Scalichius) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji
(Zagreb, 1534. – Danzig [Gdańsk], 1575 [7].)

pavao skalicBio je sin siromašnog zagrebačkog školnika. Nakon studija i doktorata filozofije u Beču i teologije u Bologni probija se, navodno na temelju falsificiranih isprava i pod lažnim titulama markiza, grofa i baruna, na različite europske dvorove. Zbog falsifikata i drugih prijevara više je  puta protjerivan iz raznih europskih zemalja i s njihovih dvorova.
Neko vrijeme radio je kao dvorski kapelan cara Ferdinanda u Beču, ali je razotkriven, te odlazi u Tübingen, gdje prelazi na protestantizam, i kao štićenik Christopha von Wűrttemberga i Hansa Ungnada predaje na tübingenškom sveučilištu. Duže vrijeme živio je i radio kao profesor teologije u Königsbergu, gdje postaje čak prvi ministar pruskog vojvode Albrechta (1490.-1568). Prisiljen, zbog svojih prijevara, da i od tamo bježi, sklonio se u Pariz i pokušavao se izmiriti s rimskom crkvom. Kasnije prelazi u Münster, a umro je na putu za Prusku, kamo mu je bio dopušten povratak.
Pisao je rasprave o teologiji, filozofiji, historiografiji i okultizmu na latinskom jeziku, često i plagirajući. Izdao je 25 teoloških i drugih knjiga, a sudjelovao je i u sakupljanju građe za «Magdeburške centurije». Imao je i polemike s Primož Trubarom.
Više...
 
Petar Pavao Vergerije (Pietro Paolo Vergerio, ml., Petrus Paulus Vergerius) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Koper, 1498. - Tübingen, 1565.)

Potječe iz ugledne, ali osiromašene koparske patricijske obitelji. Po zanimanju je bio odvjetnik, a doktorat iz građanskog prava stekao je u Padovi. Nakon suprugine smrti postao je svećenik i diplomat u papinskoj kuriji. Godine 1533. postavljen je za papinskog nuncija na dvoru Ferdinanda Habsburškog, a radio je na problemima odnosa s Osmanlijama i na potpori katolicizmu. Godine 1535., dok još nije prihvaćao ideje reformacije, vodio je pregovore s Martinom Lutherom u Wittenbergu, nakon čega je postavljen za biskupa modruškog, a zatim koparskog. Zbog spora oko  isplaćivanja  mirovine, morao je napustiti Kopar, te nakon toga dolazi u kontakt s pojedincima i krugovima koji su raspravljali o novim religijskim idejama. Postupno je usvajao ideje reformacije, koje je prihvatio i njegov brat, pulski biskup Giambattista. Osumnjičen od inkvizicije kao pristaša reformacije, 1546. g. napušta biskupiju i prelazi u protestantizam. Godine 1546. zabranjeno mu je prisustvovanje Tridentskom saboru, dugo mu se sudilo, te mu je konačno oduzeta biskupska čast 1549. g. i biva ekskomuniciran.

Više...
 
Stjepan Konzul Istranin PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Buzet, 1521. – Eisenstadt / Željezno, Burgenland / Gradišće, Austrija, 1579.)

Iz redova popova glagoljaša potekao je i poznati istarski protestant Stjepan Konzul Istranin. Rođen je 1521. u Buzetu. O njegovom školovanju nema povijesnih podataka, samo znamo da je bio glagoljaški svećenik u središnjoj Istri (Starom Pazinu). Zbog prihvaćanja protestantskog učenja protjeran je 1549. g. i morao je napustiti svoju župu i otići u progonstvo. Najprije je bio u Ljubljani, a zatim u Kranju gdje je obavljao službu protestantskog propovjednika.

Više...
 
Juraj Cvečić (Zwetzitsch, Cuetschisch) PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Pazin, oko 1520. – Ravne, Slovenija 1585.)

Bio je istarski glagoljaš koji je prešao na protestantizam. 1552. g. je matrikulirao na sveučilištu u Wittenbergu i potom otišao kao propovjednik u Metliku. Godine 1561. na Klombnerovu preporuku, a protivno volji Trubara, iz Metlike odlazi u Urach. Osim što je počeo prevoditi na hrvatski glagoljicom Augsburško vjeroispovijedanje i Spangenbergovu Postilu, Cvečić je znao slagati na tiskarskom stroju. Preveo je Pavlove poslanice Efežanima, Filipljanima, Kološanima, Timoteju, Titu i Filomenu, ali se samo dio tih prijevoda tiskao. Trebao je prevesti i Lutherovu «Kućnu postilu», Davidov «Psaltir», Mojsijevu «Drugu knjigu», zatim Stari i Novi zavjet, ali to nije realizirano jer su pripreme, pregovori i pronalaženje suradnika i novca predugo trajali, a izdaci su bili veliki i, konačno, tiskara je zatvorena nakon Ungnadove smrti. Također, Cvečić je bio zadužen za vezu između tiskare i hrvatskih prostora te reformatora u Kranjskoj. Zadatak mu je bio tražiti prevodioce, osobe koje će raspačavati knjige, te isporučivati Ungnadova pisma Trubaru i kranjskim staležima. U hrvatskoj tiskari u Urachu boravio je  u dva navrata, a u međuvremenu je boravio na svojem imanju u Pazinu. U jednom svom pismu Ungnadu spominje svoj novčani dug Matiji Vlačiću.

Više...
 
Juraj Juričić PDF Ispis E-mail
Važni protestantski reformatori u regiji

(Novi Vinodol, početak 16. st. – Ljubljana, 1578.)

Bio je pisac, pop glagoljaš i filolog, koji je pristao uz reformaciju, a istaknuo se kao propovjednik u Kamniku i Ljubljani, korektor slovenskih i hrvatskih izdanja u slavenskoj protestantskoj tiskari u Urachu, prevoditelj crkvenih tekstova i izdavač. U tiskari u Urachu proveo je godinu dana, ali je i nakon povratka u Sloveniju ostao suradnik slavenske protestantske tiskare i dalje prevodeći. Preveo je poslanice sv. Pavla Efežanima, Filipljanima, Kološanima, Solunjanima Timoteju, Filemonu i Titu za glagoljski i ćirilični dio Novoga zavjeta, radio je na glagoljskom «Beneficiumu» i «Prodikama od tuče», a u cijelosti je preveo «Crikveni ordinalic». Pisao je na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL