John (Jean) Calvin Ispis
Reformacija u Zapadnoj Europi - Druga generacija protestantskih reformatora

(Noyon, Francuska, 10.7.1509. – Ženeva, 27.5.1564.)

Jean CalvinReformirani teolog, osnivač kalvinizma. Većinu svog života  proveo je u Ženevi. Tijekom šesnaestog stoljeća Calvinova teologija se proširila od Švicarske do Francuske, Škotske, Njemačke, Poljske, Mađarske i sjeverne Hrvatske.
Calvinov magnum opus je njegov rad Institucije kršćanske religije, koji je doživio više izdanja i postao standardno djelo u oblasti sustavne teologije. Calvinova uloga u spaljivanju na lomači antitrinitarijanca Michaela Servetusa u Ženevi 1553. negativno je utjecala na njegovu inače uglednu zaostavštinu.

Calvin i Vlačić
Calvin i Vlačić se nikada nisu upoznali. Iako se Vlačić nije slagao s Calvinom po teološkim pitanjima, ipak je tražio njegov savjet i mišljenje u vezi planova svog monumentalnog djela, Magdeburških Centurija. Vlačić je Calvinu prišao preko Caspar von Nydbrucka (1523.-1557.), koji je bio savjetnik i knjižničar na dvoru cara Maksimilijana II. u Beču. Bio je simpatizer reformacije i održavao kontakt s predstavnicima raznih protestantskih grupa u Njemačkoj i Švicarskoj. Calvinov odgovor je stigao prekasno (1557. g.), kada su tekstovi za prva tri stoljeća već bili pripremljeni.