Vlačić o Lupetini Ispis
Baldo Lupetina

Matija  Vlačić je u svom pismu Christiana Adhortatio…upućenom mletačkom Senatu 1565.,  koje  čini se nije prispjelo na odredište, pa je ponovio drugo iz Augsburga 26. lipnja 1570. navodi da je Baldo Lupetina njegov rođak i učitelj (cognatum …praeceptorem meum). Osim toga Vlačić kaže da je Baldo izvanredno obrazovan fratar (doctissimus monachus), vrlo pobožan (piissimus) i vrlo znamenit  (praestantissimus) koji je 20 godina (u stvari 14) čamio u mletačkim zatvorima kao svjedok Kristova Evanđelja.

(Tomaso Luciani, Mattia Flacio, Istriano di Albona, Notizie e documenti, Pula, 1869., str 22)
ilustracije:   Christiana adhoratio